Skip to content

Uitgangspunten therapie

Therapie bij Astrid Paalvast

Er zijn grote onderlinge verschillen tussen therapeuten en therapeutische werkwijzen. Daarom informeer ik je graag over de therapie die je aangaat bij mij.

Ik werk ervaringsgericht. Dát is immers ook wat je naar therapie brengt; dat je dingen concreet anders wil ervaren. Daartoe staan we stil bij wat er in je lijf gebeurt; welke gevoelens, behoeften, grenzen en wensen heb je en hoe geef je hier gehoor aan. Ik werk ook ‘systemisch’. Dat wil zeggen dat we onderkennen dat je deel uitmaakt van een groter geheel van relaties. De dynamiek in je relaties, privé of op werk is van grote invloed. We brengen dit in beeld, maken je inzichten toepasbaar en concreet en richten ons op een duurzame en structurele verandering op basis van toekomstgerichte (leer)doelen. We werken daarmee ook aan bewustwording en persoonlijke groei en ontwikkeling.

Ik zie therapie en persoonlijke ontwikkeling als een voortgaand iets; je hoeft niet ‘af’. Thema’s en patronen blijven deel uitmaken van ons leven, maar hoe wij daarin bewegen, hoe we met onszelf, anderen en situaties omgaan, verandert en ontwikkelt zich. Het leven daagt ons daartoe ook steeds uit.

 

Uitgangspunten Ethische code

Autonomie:
Ieder mens heeft het vermogen zijn bestaan vorm te geven in relatie tot anderen. De inbedding in een groter geheel vraagt naast vrije wil ook om overgave.
Heelheid:
Ieder mens heeft de kwaliteit zich te ontwikkelen en te aanvaarden wat (nog) niet heel is. Dankzij een groter perspectief kan hij beide onder ogen zien.
Identiteit:
Ieder mens heeft de kwaliteit om zichzelf te zijn in wisselende tijden en omstandigheden.
Integratie:
Ieder mens is in staat zijn persoonlijke groei vorm te geven in het leven van alledag.
Zingeving:
Ieder mens heeft de kwaliteit om het eigen leven te ervaren als een schakel in een groter geheel.

Invalshoeken en methodieken

Ik gebruik verschillende invalshoeken en methodieken zoals Systemisch werk, Emotioneel lichaamswerk, het Enneagram, NLP en Transactionele analyse.
Daarnaast werk ik met eigen ontwikkeld materiaal onder de noemer The Treasure ball; dit is zowel beeldmateriaal als een manier van kijken die je helpt om te werken met de tegenstellingen in het leven.

Al deze invalshoeken helpen de dynamiek en samenhang te herkennen in de gebeurtenissen en ervaringen in je leven én je te ontwikkelen in de door jou gewenste richting; concreet en duurzaam.