Skip to content

Mijn naam is Astrid Paalvast en ik ben sinds 2005 eigenaar van Ennea consult. 

Onder deze vlag werk ik met heel veel plezier voor zowel particuliere als zakelijke cliënten.

Wie is Astrid Paalvast

Ik houd ervan om mensen te helpen nieuwe mogelijkheden vorm te geven voor zichzelf, voor de samenwerking en communicatie met anderen, en voor hun team, juist als dat niet vanzelf gaat. Ik houd daarbij van concreet resultaat, ben zorgvuldig in het proces, en richt me op de nodige diepgang. Kortom ik houd van echtheid. Omdat ik zowel met individuele mensen werk als met teams, kan ik mij goed verplaatsen in de mensen zelf én de dynamiek waar je als persoon in terecht komt in een groep.

In het werken met teams schep ik de ruimte voor íedereen om te worden gehoord en gezien en de eigen inbreng te geven. Daadwerkelijke verandering komt vanuit de mensen zelf en daarbij doet iedereen ertoe.

Ik volgde vele (vervolg)opleidingen (op mijn LinkedIn profiel vind je een overzicht) en coaching-trajecten. En natuurlijk blijf ik me ontwikkelen, als mens en professional. De afgelopen jaren ontwikkelde ik uniek materiaal voor ontwikkelingstrajecten onder de noemer The Treasure ball, dat ik met veel plezier en succes inzet.

Aan het begin van mijn loopbaan werkte ik zo’n tien jaar als arbeidsjurist voor onder andere ziekenhuizen, ministeries, politie en gemeenten. In die rol hielp ik bij het vormgeven van reorganisaties en de oplossing van problemen en conflicten. Ook was ik gedurende een aantal jaren leidinggevende. Deze ervaring is dagelijks van nut in mijn huidige werk als begeleider van mensen en organisaties. Het maakt mij een begeleider die zelf heeft ervaren hoe het is om in een complexe organisatie te werken en om te gaan met de dynamieken daarin.

Ennea consult werkt/werkte onder andere met:

 • Leidinggevenden en teams van 2 tot 120 mensen binnen:
 • Ziekenhuizen (perifeer en academisch)
 • Onderzoeksfaculteiten en -afdelingen
 • Onderwijs en opleidingsinstituten
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Revalidatie zorg
 • Gezondheidscentra
 • Gevangeniswezen
 • Gemeenten
 • Rijksoverheid
 • Bestuurders, directies, ondernemingsraden
 • Ondernemingen
 • Coaching cliënten / cursisten werkzaam als:
 • Arts, medisch specialist
 • Onderzoeker, promovendus, hoogleraar
 • Verpleegkundig en verzorgend personeel
 • Teamleider, manager of afdelingshoofd
 • Leerkracht in basis, middelbaar en hoger onderwijs
 • Therapeut, psycholoog, orthopedagoog
 • HRM, ICT, kwaliteitszorg- en finance professional
 • Professional in opleiding
 • Analist, laborant
 • Receptionist, secretaresse, managementassistent
 • ... en met evenzoveel achtergronden, nationaliteiten en levensinvullingen.

Astrid over haar missie​

Het is mijn missie mensen en organisaties terug te brengen naar hun eigen innerlijke drijfveren, zodat zij vrij en autonoom hun leven en werk kunnen inrichten zoals zij dat willen. Ik begeleid daartoe mensen bij hun persoonlijke, professionele en teamontwikkeling.

In het bijzonder ligt mijn hart bij het snijvlak  waar de persoonlijke ontwikkeling van mensen direct van invloed is op de professionele en teamontwikkeling en vice versa. Op dit snijvlak geven mensen en organisaties vorm aan hun leven en werk vanuit eigenheid en autonomie. In deze samenhang groeit meerwaarde.

Mijn bijdrage is het helpen creëren van nieuwe perspectieven en houvast om je duurzaam te ontwikkelen. Dat wil zeggen dat je de ontwikkeling en het effect op je leven en werk ook echt en structureel ervaart.