Skip to content

Mijn naam is Astrid Paalvast, ik ben trainer, coach en therapeut en sinds 2005 eigenaar van Ennea consult. 

Ik werk met heel veel plezier voor zowel particuliere als zakelijke cliënten, voor groepen en organisaties.

Wie is Astrid Paalvast

Ik houd ervan om mensen en groepen te helpen hun ontwikkelingspotentieel vrij te maken, juist als dat niet vanzelf gaat. Zo creëren mensen nieuwe mogelijkheden. Ik houd van concreet resultaat, zorgvuldigheid in het proces en richt me op de menselijke maat. Geen quick fixes uit het tekstboek maar zelf ervaren, ontdekken, ontwikkelen en beslissen.

Ik werk met de mensen zelf én met de dynamiek waar je in terecht komt met anderen, in je professionele rol of privé.

In teams schep ik ruimte voor íedereen om te worden gehoord en gezien en de eigen inbreng te geven. Daadwerkelijke verandering komt vanuit de mensen zelf en daarbij doet iedereen ertoe.

Ik ben opgeleid tot trainer, coach, organisatiebegeleider en therapeut. Na zo’n tien jaar als jurist te hebben gewerkt, volgde ik de driejarige Registeropleiding in Professionele communicatie van Phoenix opleidingen, de vervolgopleidingen Trainen op identiteitsniveau, Professionele begeleiding – meesterschap in coaching en therapie, Systemisch werk, Professionele begeleiding van organisaties en de Maskermaker (lichaamswerk en systemisch werk). Ik kreeg onderricht in de DSM, deed de Registeropleiding Psychosociale basiskennis en de Registeropleiding Medische basiskennis. En ik blijf me ontwikkelen, als mens en professional, onder meer door bij- en nascholing en intervisie. 

Ik heb een licentie als psychosociaal therapeut van het NVPA en als Registertherapeut BCZ (Beroepsbeoefenaar Complementaire zorg) van het RBCZ. Lees hier meer over mijn professionele inbedding.

De afgelopen jaren ontwikkelde ik uniek materiaal voor ontwikkelingstrajecten onder de noemer The Treasure ball, dat ik met veel plezier en succes inzet.

Aan het begin van mijn loopbaan werkte ik zo’n tien jaar als arbeidsjurist voor onder andere ziekenhuizen, ministeries, politie en gemeenten. In die rol hielp ik onder meer bij het vormgeven van reorganisaties en de oplossing van problemen en conflicten op de werkvloer. Ook was ik gedurende een aantal jaren leidinggevende. Deze ervaring is van dagelijks nut in mijn huidige werk.

Hoe leuk ik het arbeidsjuridische werk ook vond; na verloop van tijd werd mijn verlangen wakker om
meer met de mensen dan met de regels te werken. Ik zag te vaak dat een uitkomst
puur aan de hand van ‘regels’ niet per se gelukkige en effectieve medewerkers
en teams meebracht. Ik wilde op andere manieren helpen om vertrouwen, plezier en effectieve
samenwerking en communicatie te bereiken. Dat doe ik met veel voldoening en plezier en ik leer hier zelf ook nog elke dag van.

Mijn bedrijf heet Ennea consult, naar het eerste model waarmee ik uitgebreid leerde
werken toen ik mijn omscholing startte; het enneagram. In de loop der jaren
zijn daar natuurlijk vele invalshoeken bijgekomen, maar de naam bleef.

Ennea consult werkt/werkte onder andere met:

Astrid over haar missie​

Het is mijn missie mensen en organisaties terug te brengen naar hun eigen innerlijke drijfveren en waarden, zodat zij vrij en autonoom hun leven en werk kunnen inrichten zoals zij dat willen. Ik begeleid daartoe mensen bij hun persoonlijke, professionele en teamontwikkeling.

In het bijzonder ligt mijn hart bij het snijvlak  waar de persoonlijke ontwikkeling van mensen direct van invloed is op de professionele en teamontwikkeling en vice versa. Op dit snijvlak geven mensen en organisaties vorm aan hun leven en werk vanuit eigenheid en autonomie. In deze samenhang groeit meerwaarde.

Mijn bijdrage is het helpen creëren van nieuwe perspectieven om je duurzaam te ontwikkelen.