Skip to content

Therapie

Waarom therapie

Het leven loopt vaak langs een andere weg dan je zelf had verwacht of gehoopt. Onverwacht kun je tegen jezelf of obstakels aanlopen waar je even geen antwoord op hebt. Dan kan het plezierig zijn wanneer iemand anders je helpt kijken waar je nog niet gekeken had voor nieuwe antwoorden, groei en ontwikkeling. Ik help je graag bij zaken zoals onzekerheid en twijfels, angstgevoelens, over-verantwoordelijkheid, perfectionisme, moeite met grenzen stellen, piekeren, en te boos, te direct of juist te angstig of vermijdend reageren op bepaalde mensen of situaties waardoor je problemen ervaart. Ook wanneer je kampt met conflicten of verlieservaringen rond bijvoorbeeld werk, gezondheid of relaties ben je welkom. Het kan ook dat je last hebt van emotionele gebeurtenissen (actueel of langer geleden zoals psycho trauma of onveilige hechting), van stress, hardnekkige ineffectieve gedragspatronen of de impact van de pandemie. Misschien heb je gevoelens als ‘ik loop vast’, ‘ik verlies grip’ of ‘zo wil ik het niet, maar het gebeurt steeds weer’. Dit zijn kortom allemaal zaken waar je met therapie jezelf kunt helpen verandering te bereiken. Ik help je graag om wat je in therapie over jezelf leert concreet toe te passen in de praktijk. Je kunt een therapietraject doorlopen of losse therapiesessies naar behoefte. Wanneer we elkaar nog niet kennen, heeft een kosteloze intake plaats zodat we samen kunnen kijken of we een match zijn.

Fasen in de therapie

In het therapie traject worden in grote lijnen drie fasen doorlopen; het begint en eindigt met de praktijk: wat je concreet ervaart en doet en de ontwikkeling daarin.

In eerste instantie stellen we vast wat er speelt en wat je wilt veranderen; wat is je gewenste resultaat en welke persoonlijke leer- en ontwikkeldoelen spelen hierbij een rol.

Vervolgens werken we met deze doelen. In deze fase gaat het om inzicht en verandering op persoonlijk niveau; hier ga je de diepte in.

Ten slotte integreer en bekrachtig je de persoonlijke verandering in de dagelijkse praktijk en evalueren we het bereikte resultaat.

In de praktijk zullen deze fasen ook door elkaar heen lopen. Je doorloopt ze ook per sessie; aan het begin van de sessie bespreken we wat je de afgelopen weken ervaren hebt en wat je in dit gesprek wilt bereiken. Daar werken we aan en dan sluiten we af met een blik op de komende weken; hoe integreer je je inzichten en ervaring in de praktijk.

Voor wie en door wie

Therapie door Ennea consult is geschikt voor iedereen die wil groeien en bereid is tot bewustwording en verandering. Je wilt werken aan een concrete en duurzame persoonlijke ontwikkeling en verandering.

De therapie wordt gegeven door Astrid Paalvast. Ik ben gelicentieerd psychosociaal therapeut (NVPA) en Registertherapeut BCZ (Register Beroepsbeoefenaren complementaire zorg). Maar bovenal sta ik graag naast je in jouw leerproces. Niet als degene die het
‘beter weet’ maar als iemand die zelf de menselijke processen van
binnenuit kent en jou helpt de weg te vinden in jezelf. Ik help je door
je te begeleiden in stukken waar je nog niet ‘naar binnen gekeken’ hebt
en respecteer jouw eigen wijsheid en autonomie.

Omdat ik een een-persoonspraktijk ben met uiteenlopende activiteiten en werk op basis van een gespreksspreiding van doorgaans 3 of meer weken, begeleid ik geen cliënten die met spoed hulp nodig hebben of intensievere begeleiding behoeven.

Er zijn grote onderlinge verschillen tussen therapeuten en therapieën. Lees hieronder meer over de uitgangspunten die ik hanteer.  

Hoe vaak en waar

Therapietrajecten beslaan vaak tussen de 6 en 10 sessies. De sessies duren in de regel vijf kwartier of een uur (dat spreken we van te voren af) en we plannen ze in overleg.

Informeer indien gewenst naar de mogelijkheid van sessies in de avonduren. Gebruikelijk is een frequentie van ongeveer 3 weken. In het begin spreken we soms iets sneller af en aan het einde vaak juist minder vaak; dan dienen de therapiesessies vooral nog om het resultaat te borgen en de puntjes op de i te zetten.

De sessies vinden op afspraak plaats in Gebouw Dé Plek in Leiden. Bij uitzondering kunnen we ook online afspreken (let op; als je een gedeeltelijke vergoeding kunt krijgen bij je verzekering, geldt dat niet altijd voor online sessies).

Gebouw De Plek (Kanaalpark 157 in Leiden) is goed bereikbaar. Lees hier onder meer.

Prijs en vergoeding

De eerste kennismaking is altijd kosteloos en vrijblijvend.

Sessies kosten € 110,– per uur.

Of de therapiesessies gedeeltelijk worden vergoed, hangt af van jouw aanvullende verzekering. Informeer daarnaar bij je verzekeraar. Niet alle verzekeringen vergoeden therapie. De therapie valt onder psychosociale therapie (prestatiecode 24504). Als je navraag doet bij je verzekeraar houd dan mijn AGB codes bij de hand (AGB Zorgverlener: 90116110, AGB Onderneming: 90092574). 

Facturatie vindt plaats per een of enkele sessies. Je betaalt de factuur rechtstreeks aan mij. Als je verzekering een gedeeltelijke vergoeding dekt, kun je de factuur vervolgens bij je verzekeraar indienen. Je krijgt een factuur die aan de eisen van verzekeraars voldoet.

Afspraken korter dan 24 uur van te voren afgezegd of verplaatst worden in rekening gebracht. Deze worden niet vergoed door de verzekering. Ook online sessies worden doorgaans niet vergoed.

Kennismakingsdocument en privacy document

Voor je eerste sessie krijg je een kennismakingsdocument en een privacydocument toegestuurd. Ook krijg je een bevestigingsbrief zodat je weet waar je aan toe bent.
In het kennismakingsdocument vul je alles in wat relevant is voor de therapie. Zo gaan we goed voorbereid van start.

In het Privacy document is de vertrouwelijkheid nog eens goed vastgelegd, leg ik uit hoe ik met je gegevens omga en hoe je bijvoorbeeld kunt vragen om vernietiging van je dossier. Als therapeut dien ik je gegevens 20 jaar te bewaren maar je mag eerder vragen om vernietiging als je dat erg lang vindt. Als je dat wilt, leggen we aan het einde van het traject een kortere termijn vast.