Skip to content

Missie, visie en waarden

Astrid aan het woord

Visie

Mensen en organisaties komen steeds weer voor nieuwe situaties en uitdagingen te staan.

Deze zie ik als uitnodigingen waarop we een antwoord kunnen formuleren. Het vinden van passende antwoorden en die ook daadwerkelijk in praktijk brengen, is zowel een innerlijk als uiterlijk proces.

Werkelijke verandering of ontwikkeling komt van binnenuit; uit de persoon of het team zelf. Van binnenuit ontwikkelen leidt tot de meest authentieke, geïnspireerde en duurzame ontwikkeling. De verandering krijgt effect als je deze ook naar buiten brengt en toepast. Op deze wijze geef je vorm en betekenis aan je werk en leven op een manier die bij je past.

Missie

De missie van Ennea consult is mensen en organisaties terug te brengen naar hun eigen drijfveren en waarden, zodat zij vrij en autonoom hun leven en werk kunnen inrichten zoals zij dat willen.

Door ruimte te maken voor ontwikkeling vanuit de persoon of het team zelf en door ervaringsgericht te werken, wordt het effect concreet; je hoeft niet te ‘geloven dat het beter wordt’, je mérkt dat het beter gáát.

 

Waarden

Deskundigheid en kwaliteit zijn voor mij in belangrijke waarden. Ik ben mij ervan bewust dat mijn eigen ervaring van invloed is op mijn werk en vind het belangrijk zowel persoonlijk als professioneel in ontwikkeling te blijven.

Ik houd van waarde-gedreven werken, gericht op verbinding, inclusiviteit, diversiteit en de menselijke maat.

Grote waarde hecht ik aan de autonomie en intrinsieke waarde van mensen; het recht, de verantwoordelijkheid en het vermogen om het eigen bestaan zinvol in te richten.

Ten slotte zijn empathie, vertrouwelijkheid, zorgvuldigheid en respect voor mij belangrijke waarden in het werken met mensen.

Werkwijze

Ennea consult werkt op het snijvlak waar de persoonlijke ontwikkeling van mensen direct van invloed is op hun professionele en teamontwikkeling en de ontwikkeling van de organisatie.
Het gewenste resultaat, de doelen, thema’s en  persoonlijke ontwikkelvragen worden helder afgesproken. Net als de kosten, het tijdpad en de insteek. Ennea consult geeft graag inzicht in haar visie en werkwijzen en werkt vanuit een sterk besef van wederzijdse taken en verantwoordelijkheden.