Skip to content

Omgaan met werkdruk en veerkracht

Voor werkgevers

Hoge werkdruk is haast niet meer weg te denken. Hoe graag je het ook anders zou willen zien als werkgever, soms sta je met de rug tegen de muur. De snel veranderende omstandigheden, de noodzaak je voortdurend aan te passen aan de omstandigheden, hoog ziekteverzuim én structureel personeelstekort: ga er maar aan staan. Als goed werkgever zul je blijven werken aan een gezonde werkdruk. Daarnaast kan het nodig zijn om medewerkers te ondersteunen in de omgang met de hoge werkdruk. Juist wanneer de werkdruk hoog is, is het van belang goed te luisteren naar hun grenzen en deze serieus te nemen.

Medewerkers die gezonde grenzen kunnen stellen, tijdig rust nemen of hulp vragen zullen meer vertrouwen en plezier houden in het werk, meer ruimte hebben elkaar te helpen en oplossingen te vinden om zo goed mogelijk invulling te geven aan wat er wél kan. Door steun te geven aan het behoud van gezonde veerkracht, zorg je als werkgever voor een verbetering van de werksituatie en de continuïteit van het werk. Medewerkers die zich gesteund en serieus genomen voelen zullen minder geneigd zijn hun heil elders te zoeken.

De training helpt je medewerkers om de eigen stress signalen te herkennen alsmede die van anderen en daarop effectief te reageren. Het geeft hen handvatten om grenzen te herkennen en te stellen en tijdig te ontspannen, hulp te vragen en hulp te bieden. Het ondersteunt de veerkracht en de positiviteit om samen naar oplossingen te zoeken voor frictieproblemen.

De training is een team-effort. Naast persoonlijke inzichten en handvatten, staan samenwerking en open communicatie rond de werkdruk centraal. Je neemt als leidinggevende deel aan de training en draagt bij aan het creëren van een veilige en open sfeer om gezond om te gaan met de werkdruk door in gesprek te zijn over gezonde grenzen en de permissie om deze te hanteren. Samen sta je stil bij de mogelijkheden om de veerkracht van het team te onderhouden en oplossingen te vinden om zo goed mogelijk invulling te geven aan wat er wél kan. Door de ruimte die ontstaat, groeit het plezier, de veerkracht en de vindingrijkheid in het team om elkaar te helpen en manieren te vinden waarop het werk kan worden gedaan. Soms is het nodig keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Door een open gesprek over grenzen, behoeften en doelen vind je als leidinggevende sámen met je medewerkers manieren om om te gaan met de werkdruk.

 Dus wil je je medewerkers helpen te leren om bijvoorbeeld rustiger te blijven onder stressvolle omstandigheden, constructief grenzen te stellen en behoeften te uiten en samen te kijken naar mogelijke oplossingen, dan is deze training heel geschikt.

De training is geschikt voor alle opleidingsniveaus en is een team-effort; je neemt samen met je hele team deel. De training vindt plaats op het grensvlak (overlapgebied) van persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Als werkgever ondersteun je met deze training de medewerkers door ze te helpen leren:

eigen stress signalen te herkennen alsmede die van anderen

eigen behoeften te herkennen en handvatten toe te passen om te ontspannen

om te gaan met werkdruk en de noodzaak te prioriteren en keuzes te maken

gezonde grenzen te hanteren zodat de veerkracht ondersteund wordt

afwisselend hulp te vragen en te bieden

Je helpt voorts jezelf als leidinggevende doordat:
je open en veilige communicatie stimuleert over de werkdruk, stress signalen herkent en hulpvragen beter boven water kunt halen (van klacht naar behoefte) en sámen in gesprek bent met je medewerkers over positieve en constructieve oplossingen. Je neemt je personeel serieus, werkt aan een gezonde en positieve werksfeer en aan het behoud van personeel.

ALSO AVAILABLE IN ENGLISH

Voor medewerkers

De training Omgaan met werkdruk en veerkracht helpt jou en je team om zo gezond mogelijk om te gaan met de werkdruk. Niet dat je werkdruk ‘weg fixt’ met een cursus (het ligt niet aan jou dat je stress ervaart als de werkdruk hoog is), maar omdat je zelf het beste voelt waar vandaag je grenzen liggen, wat je concrete behoefte is op een bepaald moment en wat je nodig hebt om het werk gezond te kunnen doen. Door open en veilige communicatie hierover, kun je ieder voor zich én als team jullie veerkracht ondersteunen. Je leert dat je grenzen kunt stellen (ondanks het schuldgevoel) afwisselend hulp kunt vragen én hulp kunt bieden en tijdig handvatten toe te passen om te ontspannen, prioriteren en rust te creëren. Zo kun je recht doen aan je verantwoordelijkheidsgevoel én aan gezonde grenzen.

Inhoud

Je leert stress signalen herkennen bij jezelf en anderen en daar effectief op te reageren. Je leert hoe je tijdig een stap terug kunt doen, hulp kunt vragen en ‘nee’ kunt zeggen. Doordat je samen met je team en leidinggevende in gesprek bent, sta je gezamenlijk stil bij gezonde grenzen en bij het creëren van een veilige ruimte om je eigen grenzen en behoeften serieus te nemen. Je krijgt praktische handvatten die je kunt toepassen voor meer ontspanning en rust in het dagelijkse werk.