Skip to content

Coaching

Waarom en waartoe

Coaching is een doeltreffende manier om veranderingen te realiseren en jezelf te ontwikkelen. Je kunt bijvoorbeeld effectiever worden in je werk, meer plezier, ontspanning of voldoening ervaren en je communicatie versterken. Je kunt concrete doelen stellen zoals meer vertrouwen ontwikkelen, assertiever worden en grenzen stellen, of effectiever reageren op mensen en situaties die je moeilijk vindt om mee om te gaan. Je kunt een coachingtraject doorlopen of losse gesprekken naar behoefte. Losse coaching gesprekken kunnen ook deel uit maken van een teamtraject.

Coaching in fasen

In een coaching traject worden in grote lijnen drie fasen doorlopen; het begint en eindigt met de praktijk: wat je concreet ervaart en doet.

In eerste instantie stellen we vast hoe je je wilt ontwikkelen; wat is je gewenste resultaat en welke persoonlijke leerdoelen spelen hierbij een rol.

Vervolgens werken we met deze doelen. In deze fase gaat het om inzicht en verandering op persoonlijk niveau; hier ga je de diepte in.

Ten slotte integreer en bekrachtig je de persoonlijke verandering in de dagelijkse praktijk en evalueren we het bereikte resultaat.

In de praktijk kunnen deze fasen ook door elkaar heen lopen. Je doorloopt ze ook per sessie; aan het begin van de sessie bespreken we wat je de afgelopen weken ervaren hebt en wat je in dit gesprek wilt bereiken. Daar werken we aan en dan sluiten we af met een blik op de komende weken; hoe integreer je je inzichten en ervaring in de praktijk.

Voor wie en door wie

Coaching door Ennea consult is geschikt voor iedereen die wil groeien en bereid is tot bewustwording en verandering. Je wilt werken aan een concrete en duurzame persoonlijke ontwikkeling. Ennea consult werkt zowel met werkgerelateerde als niet werkgerelateerde vragen. In essentie gaat het over jou zelf en hoe je jezelf inzet in relatie tot anderen, werk et cetera.
Ennea consult is bijzonder thuis in de zorg, onderzoek, onderwijs, overheid en not-for-profit sectoren.

Ennea consult coachte en coacht mensen zowel particulier als zakelijk, in tal van beroepen, functies en rollen. Zoals bijvoorbeeld artsen, verpleegkundigen, leidinggevenden, managers, ondernemers, mensen in staf- ondersteunende, beleids- en commerciële functies, leerkrachten en docenten, onderzoekers, hoogleraren, studenten en anderen in opleidingssituaties.

De coaching wordt verzorgd door Astrid Paalvast.

Er zijn grote onderlinge verschillen tussen coaches en manieren van coaching. Lees hieronder meer over de uitgangspunten die Astrid hanteert.  

Hoe vaak en waar

Individuele coachtrajecten beslaan meestal tussen de 5 en 10 gesprekken van één tot anderhalf uur, met enkele weken tussentijd.

We plannen de frequentie in overleg. Gebruikelijk is een frequentie van ongeveer 3 weken. In het begin spreken we soms iets sneller af en aan het einde vaak juist minder vaak; dan heb je vaak al bereikt wat je wilde bereiken en dient de coaching vooral nog om het te borgen en de puntjes op de i te zetten.

De coachgesprekken vinden online plaats, in Gebouw De Plek in Leiden of op een andere afgesproken locatie.

Gebouw De Plek (Kanaalpark 157 in Leiden) is goed bereikbaar. Lees hier onder meer.

Prijs en vergoeding

Coaching wordt afhankelijk van de situatie betaald door de gecoachte zelf, door de werkgever of door beiden.

Voor particuliere en zakelijke coaching geldt een apart tarief. Gezien de bijzondere financiële omstandigheden waarin veel mensen op dit moment verkeren, experimenteert Ennea consult o.a. met prijsbepaling achteraf. Dat stelt mensen in staat een prijs overeen te komen die naar hun beleving past bij de waarde die de coaching voor hen heeft, gerelateerd aan wat zij kunnen missen. Geldgebrek hoeft geen belemmering te zijn; je bent welkom. Als je contact opneemt voor een kennismaking, stemmen we hierover af.

De arbeidsregelingen van werkgevers voorzien soms ook in budget voor coaching. Het komt een enkele keer voor dat een ziektekostenverzekeraar een deel vergoedt. Voor werkgerelateerde coaching geldt in veel gevallen een fiscale vrijstelling.

Losse gesprekken na het coachtraject

Na het coachtraject kunnen we afspreken dat je op ad hoc basis later nog eens een of meer coachgesprekken voert, om het ontwikkelingsproces te bekrachtigen, of wanneer je tegen iets nieuws aan loopt. Veel mensen komen op die manier later nog eens terug voor support in hun eigen ontwikkeling.