Skip to content

Coaching

Waarom en waartoe

Met coaching kun je bijvoorbeeld effectiever worden in je werk, meer plezier, ontspanning of voldoening ervaren, je resultaten verbeteren of je communicatie versterken. Problemen en knelpunten die je ervaart, pak je rechtstreeks aan. Bovenal is coaching is rechtstreekse en doeltreffende manier om veranderingen te realiseren en jezelf te ontwikkelen. Je kunt een individueel traject volgen. Losse coaching gesprekken kunnen ook deel uit maken van een teamtraject.

Wat houdt het in

In een coaching traject worden in grote lijnen drie fasen doorlopen.

In eerste instantie stellen we vast hoe je je wilt ontwikkelen; wat is je gewenste resultaat en welke persoonlijke leerdoelen spelen hierbij een rol.

Vervolgens werken we met deze doelen. In deze fase gaat het om inzicht en verandering op persoonlijk niveau.

Ten slotte integreer en bekrachtig je de persoonlijke verandering in de dagelijkse praktijk en evalueren we het bereikte resultaat.

Voor wie

Coaching door Ennea consult is geschikt voor iedereen die een persoonlijke ontwikkeling wil bereiken met concreet en duurzaam resultaat. Ennea consult is in het bijzonder thuis in de zorg, onderzoek, onderwijs, overheid en not-for-profit sectoren.

Ennea consult coachte en coacht mensen zowel particulier als zakelijk, in tal van beroepen, functies en rollen. Zoals bijvoorbeeld artsen, verpleegkundigen, leidinggevenden, managers, ondernemers, mensen in staf- ondersteunende, beleids- en commerciële functies, leerkrachten en docenten, onderzoekers, hoogleraren, studenten en anderen in opleidingssituaties.

Hoe vaak en waar

Individuele coachtrajecten beslaan meestal tussen de 6 en 10 gesprekken van één tot anderhalf uur, met enkele weken tussentijd.

We plannen de frequentie in overleg. Gebruikelijk is een frequentie van ongeveer 3 weken. In het begin spreken we soms iets sneller af en aan het einde vaak juist minder vaak; dan heb je vaak al bereikt wat je wilde bereiken en dient de coaching vooral nog om het te borgen.

De coachgesprekken vinden online plaats, in Gebouw De Plek of op een andere afgesproken locatie.

Gebouw De Plek (Kanaalpark 157 in Leiden) is goed bereikbaar. Lees hier onder meer.

Prijs en vergoeding

Coaching wordt afhankelijk van de situatie betaald door de gecoachte zelf, door de werkgever of door beiden.

Voor particuliere en zakelijke coaching geldt een apart tarief. Gezien de bijzondere financiële omstandigheden waarin veel mensen op dit moment verkeren, experimenteert Ennea consult met prijsbepaling achteraf. Dat stelt mensen in staat een prijs overeen te komen die naar hun beleving past bij de waarde die de coaching voor hen heeft, gerelateerd aan wat zij kunnen missen. Geldgebrek hoeft geen belemmering te zijn; je bent welkom. Als je contact opneemt voor een kennismaking, stemmen we hierover af.

De arbeidsregelingen van  werkgevers voorzien soms ook in budget voor coaching. Het komt een enkele keer voor dat een ziektekostenverzekeraar een deel vergoedt. Voor werkgerelateerde coaching geldt in veel gevallen een fiscale vrijstelling.

Losse gesprekken na het coachtraject

Na het coachtraject kunnen we afspreken dat je op ad hoc basis later nog eens een of meer coachgesprekken voert, om het ontwikkelingsproces te bekrachtigen, of wanneer je tegen iets nieuws aan loopt. Veel mensen komen op die manier later nog eens terug voor support in hun eigen ontwikkeling.