Skip to content

Teamcoaching

Waarom teamcoaching

Je wilt bijvoorbeeld de samenwerking of communicatie in je team versterken, er speelt een organisatieverandering waar weerstand tegen bestaat, er zijn lacunes ontstaan door snel opvolgende wisselingen van leidinggevende, er speelt een conflictsituatie, frictie of wantrouwen. Ik help je team graag. Ik ondersteun zowel het management als het team en bied beide de nodige veiligheid en ruimte die een werkelijke, structurele verandering mogelijk maakt.

Hoe werkt het in de praktijk

Bij teamcoaching help ik je als leidinggevende(n) én als team de thema’s en tegenstellingen te herkennen áchter de issues. Achter een ‘negatief symptoom’ ligt vaak een positieve intentie. Ik help jullie de potentie daarvan te vinden en tot ontwikkeling te brengen. Ik begeleid het onderlinge gesprek hierover zodat jullie samen nieuw perspectief vinden, waarbij het vertrouwen en de ruimte kan ontstaan om sámen in ontwikkeling te zijn en een positief eindresultaat te bereiken.

We werken dit uit in gezamenlijke teamsessies. Vaak bevatten deze een aantal elementen zoals het destilleren van achterliggende thema’s, het samen kiezen van de doelen waaraan jullie willen werken, de lucht klaren van oud zeer, gezamenlijke waarden doen herleven, eigenaarschap voor de eigen rol, vertrouwen opbouwen en evalueren.

De tijd tussen de sessies is net zo belangrijk: de teamcoaching is geslaagd wanneer je in de praktijk van alledag merkt dat de samenwerking soepeler loopt, het plezier en de effectiviteit toeneemt en het vertrouwen wordt teruggevonden. Ik geef handreikingen en oefeningen mee die het ontwikkelingsproces verankeren in de praktijk. In de opvolgende sessie benoemen we wat er al wel en nog niet is verbeterd, zodat we blijven aansluiten bij de realiteit. In de laatste sessie, vaak een terugkomsessie nadat het eigenlijke proces doorlopen is, kijken we wat jullie hebben bereikt, hoe het heeft beklijfd (want dat is een belangrijk doel) en hoe jullie aandacht geven aan belangrijke punten voor de toekomst.

Ennea consult bekijkt jullie vraag op het snijvlak van persoonlijke, professionele en organisatieontwikkeling. Uitgangspunten zijn; organisaties groeien door als persoon te mogen leren, iedereen doet ertoe en de menselijke maat.

ALSO AVAILABLE IN ENGLISH

Wanneer teamcoaching

Teamcoaching is geschikt voor situaties waarin teams zich willen ontwikkelen, elkaar beter willen leren kennen, en/of issues willen oplossen. Dat kunnen problemen zijn in de samenwerking, het vertrouwen en de veiligheid, de effectiviteit en het werkplezier, en wantrouwen en conflicten binnen het team of tussen het team en het management.

Hoe verloopt het proces

Je krijgt een gericht maatwerkvoorstel voor een zorgvuldig proces, dat aansluit bij de vraag. Het traject wordt ook gaandeweg steeds afgestemd op de praktijk en jullie behoeften. Een voorbeeld traject kan er zo uit zien: enkele gesprekken met het management, al dan niet individuele intakegesprekken met de teammedewerkers, circa drie gezamenlijke sessies met het team en een terugkomsessie. Ook gerichte workshops en leiderschapscoaching kunnen deel uitmaken van het traject.
Zijn we eerder klaar dan we hadden gedacht; de niet bestede uren worden niet in rekening gebracht.