Skip to content

Persoonlijke effectiviteit en communicatie

Voor werkgevers

Het werk, de communicatie daaromheen, de huidige werkomstandigheden; het heeft allemaal zijn uitdagingen. Iedereen heeft hier eigen kwaliteiten en valkuilen in. Het helpt als mensen meer inzicht krijgen in zichzelf en handvatten krijgen om om te gaan met hun eigen valkuilen. Zo kunnen zij ook makkelijker leren omgaan met de valkuilen van anderen en lastige situaties in het werk makkelijker het hoofd bieden.

Dat is waar deze training de deelnemers bij helpt. Dus wil je je medewerkers helpen te leren om bijvoorbeeld rustiger te blijven onder stressvolle omstandigheden, assertiever te worden, of juist diplomatieker, wil je ze helpen effectiever om te gaan met zaken ‘om het werk heen’ waardoor zij met meer voldoening het ‘eigenlijke’ werk kunnen doen, wil je ze helpen meer zelfverzekerdheid te krijgen in het eigen handelen, flexibeler om te gaan met confrontaties, beter grenzen te stellen; dit zijn allemaal voorbeelden waar je medewerkers mee aan de slag kunnen. Zij zijn welkom met deze en andere leerdoelen die hen helpen effectiever te zijn en met plezier en voldoening te kunnen werken.

Als werkgever geef je actief je goed werkgeverschap en ontwikkelingsgericht personeelsbeleid vorm, door je medewerkers de gelegenheid te geven op een persoonlijke, veilige manier te leren omgaan met waar zij in hun beroepsuitoefening tegenaan lopen. De training vindt plaats op het grensvlak van persoonlijke en professionele ontwikkeling; het overlapgebied waar het persoonlijke en het professionele elkaar beïnvloeden.

De training is geschikt voor alle opleidingsniveaus. Deelnemers nemen deel op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.

Als werkgever ondersteun je met deze training de medewerkers door ze te helpen leren:

eigen kwaliteiten effectief in te zetten

om te gaan met lastige situaties met cliënten, klanten, collega’s en anderen

om te gaan met werkdruk en de noodzaak te prioriteren en keuzes te maken

effectiever om te gaan met eigen valkuilen en die van anderen

constructief te reageren op negatieve communicatie

open en sociaal veilige communicatie

ALSO AVAILABLE IN ENGLISH

Voor medewerkers

De training Persoonlijke effectiviteit en communicatie helpt je om beter om te gaan met je eigen valkuilen en die van anderen. Je richt je in de training op een persoonlijk leerdoel waar je door zowel inzicht als praktische handvatten concrete stappen in gaat zetten. De training geeft je inzicht in jezelf en in anderen, is interactief en geeft je handvatten waarmee je ook na de training zelf verder kunt. Deze training heeft al vele honderden mensen geholpen een structurele verandering en ontwikkeling te bereiken. Je bent van harte welkom met jouw persoonlijke leerdoel.

Inhoud

Je kwaliteiten, valkuilen, drijfveren, waarden en gedragspatronen; het hangt allemaal samen. Zo kan perfectionisme zowel een kwaliteit als valkuil zijn, kan een belangrijke waarde van jou zijn ‘zorgvuldigheid’ en vind je het lastig om op tijd te stoppen met werken omdat het altijd ‘nog beter kan’. Ook kracht kan zo’n kwaliteit zijn die óók een valkuil kan zijn als je daardoor te direct bent of nog wel eens jezelf vergeet waardoor je je zelf uitput. Dat kan weer samenhangen met verantwoordelijkheidsgevoel waardoor je niet makkelijk ‘nee’ zegt.

In de training ontdek je hoe dit voor jou werkt aan de hand van een persoonlijk leerdoel dat je zelf stelt en leer je hoe je daarmee kunt omgaan zonder dat je je waarden hoeft te veranderen; ‘bijleren is belangrijker dan afleren’. Je leert heel concreet je eigen reacties en gevoel erbij herkennen waardoor je ook heel direct jezelf kunt leren aansturen. We richten ons op een concrete ontwikkeling waar je structureel iets aan hebt in de dagelijkse praktijk van je werk.