Skip to content

Wat is systemisch werken?

Waarom en waartoe?

Problemen van mensen en organisaties staan niet op zich zelf. 
Er zijn vaak meer personen, afdelingen of organisaties bij betrokken. De voorgeschiedenis speelt een rol en tal van andere factoren die soms lastig te herleiden zijn of die meer gevoelsmatig dan concreet zijn.

Met systemisch werk worden relevante relaties rondom de vraagstelling van iemand, een team of organisatie in beeld gebracht. Dat brengt nieuwe perspectieven en oplossingsrichtingen in zicht. Sommige interventies kunnen direct al een structurele impact hebben.  

Hoe werkt het?

Naast de inzichten die uit systemisch werk voortvloeien, bevat het een specifieke methodiek; het werken met opstellingen. In een opstelling worden de posities van mensen en factoren ten opzichte van elkaar in beeld gebracht. Door het onderzoeken van de opstelling en het plegen van interventies in de opstelling worden knelpunten en oplossingen gevonden.
 
Er zijn verschillende manieren om een opstelling te maken, individueel of met een groep, op papier, met figuren op tafel of anderszins. Ook voor de interventies en oplossingsrichtingen bestaan verschillende mogelijkheden.

Organisatieopstellingen hebben als focus de taak, problemen en dynamieken in en rond de organisatie. Bij familieopstellingen ligt de nadruk op de achtergrond van persoonlijke patronen in de familie van herkomst. Er worden ook mengvormen opgesteld.

Wanneer?

Systemisch werk, zowel diagnostisch, inzicht gevend of met opstellingen, kan deel uitmaken van ieder begeleidingstraject.