Skip to content

Waarom?

Valkuilen, patronen en vastzittende situaties vertalen naar een concrete nieuwe ontwikkeling

Alle mensen en teams hebben van tijd tot tijd last van patronen en dynamieken die in de weg zitten van wat je eigenlijk wilt. The Treasure ball helpt je om te zien wat je hieraan kunt doen.

Beeldtaal die je bij blijft

The Treasure ball geeft je een visuele weergave van de ontwikkeling van mensen en teams. Beelden blijven beter hangen, geven overzicht over je situatie en houvast gedurende het leer- en ontwikkelproces.

Inzicht in ontwikkeling

In het beeld zijn essentiële en praktische inzichten over hoe mensen leren en ontwikkelen, geïntegreerd in één model. Hierdoor is het praktisch en diepgaand, waardoor je aan blijvend resultaat werkt.

Toepasbaar op alle valkuilen, patronen en situaties

Het vertaalt patronen en dynamieken waar je als mens en als team mee te maken hebt in een helder beeld van het leerproces. De talloze interventies en handvatten, die in synergie met verschillende leermodellen zijn ontstaan, helpen je onvermoede ruimte en mogelijkheden te vinden voor wat je wilt bereiken. Ongeacht welke valkuil of situatie er speelt; het geeft je richting en houvast en je werkt aan een structureel proces waardoor je concreet en blijvend resultaat bereikt.

Blijf gebruik maken van alles wat je al weet en kunt

 Werken met The Treasure ball betekent dat je gebruikt blijft maken van al het goede dat er al is, én dat je er nieuwe goede dingen bijleert. Je leert geen trucjes, hoeft niet een ander persoon te worden, maar krijgt wél houvast in jezelf ontwikkelen zodat je als mens of als team kunt groeien en doen waar je voor wilt staan.

Het is combineerbaar met elke methodiek die je al kent en toepast, dus er hoeft niets overboord.

 

Ongrijpbare patronen tastbaar en aanpasbaar maken

Patronen en dynamieken waar we als mensen mee te maken krijgen, in onszelf, en in de samenwerking, zijn vaak ongrijpbaar. Aan de hand van de Treasure ball beeldtaal wordt het eenvoudig om op een open, plezierige manier naar patronen te kijken én te zien hoe je nieuwe ontwikkelingsstappen kunt vormgeven. Omdat jij zelf je eigen bewegingsruimte ontdekt en nieuwe keuzes maakt, zijn je stappen afgestemd op je zelf. Het laat zien hoe je met behoud van al het goede dat je al ontwikkeld en geleerd hebt, ook nieuwe dingen kunt leren die je verder helpen in je werk en leven.

Leren met ervaarbaar resultaat

Je brengt je drijfveren, patronen én ontwikkelingsmogelijkheden, of die van je team, in kaart. Je maakt je werkelijkheid, die vaak door een onbewuste onderstroom van dynamieken en drijfveren wordt bepaald, bewust en pakbaar. Mensen zeggen steeds weer: 
“Ja, dit is precies wat ik ervaar! Dit is wat ik steeds merkte maar niet zo kon benoemen!”

Doordat je jouw ervaring serieus neemt, is je eigen werkelijkheid en autonomie de basis voor je keuzes en stappen. Je van daaruit ontwikkelen, als mens en als team, is echt, boeiend en zinvol.

Door ervaringsgericht te leren beperk je je niet tot rationele kennis, maar zet je je denken, voelen en doen in voor een verandering die je daadwerkelijk ervaart.

Inclusieve invalshoek; werken met alles wat je al weet en kunt

De Treasure ball is een inclusieve invalshoek; wat de wereld te bieden heeft aan visies, modellen en methodieken op het gebied van persoonlijke en teamontwikkeling kun je op je eigen manier integreren. Met het gebruik van de Treasure ball hoef je dus niet te kiezen. Je houdt alle ruimte voor integratie met invalshoeken die je al gebruikt én je krijgt er overzicht, inzicht en beeldtaal bij die je richting en stappen verhelderen. Die stappen kun je vervolgens zetten met oefeningen bij de Treasure ball én/of andere manieren die je al kent. Zo werkt Ennea consult ook.