Skip to content
De constructieve tegenstelling - beeldtaal van Ennea consult die je bij blijft

Werken en leven vanuit je waarden en drijfveren door het verbinden van tegenstellingen

De constructieve tegenstelling in valkuilen, patronen en situaties

Alle mensen en teams hebben van tijd tot tijd last van patronen en dynamieken die in de weg zitten van wat je eigenlijk wilt. Vaak zit er een tegenstelling in de situatie besloten; een ‘ja, maar…’ die je weerhoudt van een verandering. Bijvoorbeeld: “Ik wil wel meer voor mezelf opkomen, maar ik wil geen conflict”. Of in een team: “Het team ziet op zich de voordelen van de reorganisatie maar er ook is veel wantrouwen”. The Treasure ball helpt je om te zien wat je met dergelijke tegenstellingen kunt. Voorbeelden zijn de tegenstellingen ‘vroeger-nu’, ‘wij-zij’, ‘afstand-betrokkenheid’, ‘perfectie-imperfectie’. De kunst is niet het compromis maar de verbinding te zoeken: en-en in plaats van of-of; hoe kunnen beide zijden van de tegenstelling plek krijgen op een manier die jou of je team verder helpt? Zodat je niet alleen een oplossing vindt voor het huidige patroon of dilemma maar ook groeit als mens of als team.

Een visie en beeldtaal die je bij blijft en ruimte schept

The Treasure ball is een beeld en een kapstok om de onderliggende tegenstelling op een open manier bespreekbaar te maken. Door de openheid naar iedere tegenstelling – er wordt geen oordeel geveld – ontstaat ruimte waar je als mens en/of als team in kunt groeien. De beeldtaal geeft overzicht en houvast, het blijft je bij. In de manier van kijken zijn bestaande inzichten geïntegreerd over hoe mensen en teams leren. Hierdoor pakt het werken met de beeldtaal zowel praktisch en diepgaand uit.

Toepassing: werken ín en mét de tegenstelling

Je herkent de tegenstelling die onder de situatie ligt. Je kunt plaatsen waardoor je niet verder kwam, hoe de of-of benadering betekent dat winst aan de ene kant een ongewenst verlies aan de andere kant meebrengt. Dit vertaal je naar een leerproces dat niet langer gaat over óf het één óf het ander, maar over én – én; zowel zorgvuldigheid als flexibiliteit, zowel resultaatgerichtheid als ruimte voor contact en ontspanning, zowel de reorganisatie als het goede behouden enzovoort. Leerdoelen kunnen bijvoorbeeld gaan over het combineren van perfectionisme met souplesse (zonder onnauwkeurig te worden), over het combineren van geduld en daadkracht (zonder passief of juist drammerig te worden), het bereiken van resultaat én de menselijke grenzen in acht nemen etc. Je vindt je ontwikkelingspotentieel ín en mét de tegenstelling, zowel als mens als als team.

Blijf gebruik maken van alles wat je al weet en kunt

 Je blijft gebruik maken van al het goede dat er al is, én leert er nieuwe dingen bij. Je leert geen trucjes, hoeft niet een ander persoon te worden, geen andere waardes te hebben maar krijgt wél houvast zodat je als mens of als team kunt groeien en doen waar je voor wilt staan.

Leren aan de hand van tegenstellingen is combineerbaar met elke methodiek die je al kent en toepast, dus er hoeft niets overboord. Interventies en handvatten die we gebruiken om mét en ín de tegenstelling te groeien, in plaats van die te willen negeren of weg te halen, komen ook uit alle verschillende methodieken waarin Ennea consult thuis is.

Ongeacht welke valkuil of situatie er speelt; de beeldtaal en manier van kijken geven je richting en houvast om aan een concreet en structureel resultaat werken.

 

De constructieve tegenstelling - beeldtaal van Ennea consult die je bij blijft

Ongrijpbare patronen tastbaar en aanpasbaar maken

Patronen en dynamieken waar we als mensen mee te maken krijgen, zijn vaak heel merkbaar en ongrijpbaar tegelijk. Aan de hand van de Treasure ball beeldtaal wordt het eenvoudig om op een open, plezierige manier naar patronen te kijken én te zien hoe je als mens of team kunt groeien. Omdat jij zelf je eigen bewegingsruimte ontdekt en nieuwe keuzes maakt, zijn je stappen ook afgestemd op jou. Het laat zien hoe je met behoud van al het goede dat je al ontwikkeld en geleerd hebt, ook nieuwe dingen kunt leren die je verder helpen in je werk, je team en leven.

Leren met ervaarbaar resultaat

Je brengt je drijfveren, patronen én ontwikkelingsmogelijkheden, of die van je team, in kaart. Je maakt je werkelijkheid, die vaak door een onbewuste onderstroom van dynamieken en drijfveren wordt bepaald, bewust en pakbaar. Mensen zeggen vaak: 
“Ja, dit is precies wat ik ervaar! Dit is wat ik steeds merkte maar niet zo kon benoemen!”

Doordat je jouw ervaring serieus neemt, is je eigen werkelijkheid en autonomie de basis voor je keuzes en stappen. Je van daaruit ontwikkelen, als mens en als team, is echt, boeiend en zinvol.

Door ervaringsgericht te leren beperk je je niet tot rationele kennis, maar zet je je denken, voelen en doen in voor een verandering die je daadwerkelijk ervaart.

Inclusieve invalshoek; werken met alles wat je al weet en kunt

Met het beeld van de Treasure ball als kapstok, kun je wat je al kent aan visies, modellen en methodieken op het gebied van persoonlijke, leiderschaps- en team-ontwikkeling op je eigen manier integreren. Je krijgt er overzicht, inzicht en beeldtaal bij. Daarmee verhelder je het proces en de stappen die je vervolgens ook concreet in de praktijk brengt. Ennea consult reikt je graag handvatten aan, die ook weer uit tal van visies en stromingen voortkomen.  Er hoeft niets overboord.

Zo werkt Ennea consult.