Skip to content

Professionele inbedding

Werken met mensen in een zorgvuldige setting

Werkwijze

Leer- en ontwikkeldoelen worden vooraf helder afgesproken, net als de prijs en het tijdpad.

Ik geef helderheid over mijn visie, stem af over werkwijzen en werk vanuit een sterk besef van wederzijdse taken en verantwoordelijk-heden.

Ik werk met de mensen zélf; met hun wensen, grenzen en ervaringen en nodig uit tot persoonlijk deelnemen.

Privacy

Privacy is belangrijk en ik ga zorgvuldig met je persoonsgegevens om.

Hierover heb ik een Algemene Privacyverklaring opgesteld die je hier kunt lezen.

Er kan ook een specifieke Privacyverklaring van toepassing zijn, zoals bij individuele coaching trajecten, omdat hierbij specifieke gegevens worden vastgelegd. Voordat je het traject aangaat, informeer ik je daarover zodat je precies weet hoe ik met je gegevens omga.

Beroepsvereniging

Ik ben aangesloten bij het NVPA, een beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten. Ik heb hiervoor gekozen omdat het NVPA zich expliciet richt op de bevordering van kwaliteit en zorgvuldigheid in het werken met mensen op persoonlijk en zingevingsvlak.

Voorts ben ik deelnemer van de Ethische code van Phoenix opleidingen, eveneens gericht op het persoonlijk werken met mensen en organisaties.

Ik bied met deze  lidmaatschappen zowel mezelf als cliënten een ondersteunende bedding voor en borging van mijn werkzaamheden.

Klachten

Ik hoop natuurlijk dat je je eerst tot mij richt als je vindt dat er iets mis is gegaan. Ik zal altijd mijn best doen om zo goed mogelijk te luisteren naar je klacht. Komen wij er niet uit, heb je altijd de mogelijkheid van een formele klachtbehandeling.

Klachten in verband met individuele coachingtrajecten en therapie vallen onder de NVPA / regelementen en de  Wkkgz. Ik ben  aangesloten bij de SCAG voor een onafhankelijke klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure  kunt u informatie vinden op www.nvpa.org onder het kopje ‘Voor cliënten’. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

Voor overige werkzaamheden (werkzaamheden die niet onder het  NVPA lidmaatschap en/of de WKKGZ vallen), ben ik lid van de Ethische code van Phoenix opleidingen, die eveneens een onafhankelijke professionele klachtenregeling kent.

Algemene voorwaarden

Om duidelijke afspraken te hebben waarop we kunnen terugvallen als het nodig is, hanteer ik ook Algemene voorwaarden die je hier kunt lezen.