Skip to content

Disclaimer

Ennea consult heeft de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling van deze website. Niettemin kan de informatie verouderen of onjuist zijn. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website. Ennea consult aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of een beslissing naar aanleiding van op deze website gepubliceerde informatie. Ennea consult draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor informatie waarnaar via deze website wordt verwezen. Voorbeelden en citaten op deze website zijn geanonimiseerd en op zodanige wijze geparafraseerd dat iedere herkenning van een concrete situatie is gebaseerd op toeval. Alle intellectuele eigendomsrechten van deze website komen uitsluitend toe aan Astrid Paalvast, eigenaar van Ennea consult. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook zonder haar voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.