Skip to content

Beroepsvereniging het NVPA

Ik ben lid van beroepsvereniging het NVPA en gelicentieerd (psychosociaal) therapeut

Ik heb gekozen voor aansluiting bij het NVPA omdat deze beroepsvereniging zich expliciet richt op de bevordering van professionaliteit en kwaliteit in het werken met mensen in het domein van hun persoonlijk geestelijk welzijn en zingevingsvragen.

Voorts volg ik de Ethische code van Phoenix opleidingen. Ik bied met het lidmaatschap van het NVPA en het volgen van de Ethische code van Phoenix opleidingen een waarborg en toetsing voor mijn begeleidingswerkzaamheden. Daarnaast geef ik mezelf zo een plek voor ontwikkeling en support.

Klachtenregeling

Klachten in het kader van de therapeutische beroepsuitoefening, inclusief individuele coachingtrajecten (niet zijnde leiderschapscoaching of teamcoaching) worden behandeld conform de regelementen van het NVPA en in lijn met de WKKGZ indien de betreffende werkzaamheden daaronder vallen. Dit omvat het recht op onafhankelijke klachtbehandeling. Ik ben aangesloten bij de SCAG, die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kunt u informatie vinden op de website van het NVPA (www.nvpa.org) onder het kopje ‘Voor cliënten’. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

Omdat ik ook werkzaamheden verricht die niet onder de WKKGZ kunnen worden geschaard, ben ik tevens lid van de Ethische code van Phoenix opleidingen, die eveneens een onafhankelijke klachtenregeling kent.